0

                                      

               Aktualiteiten                 Prof. Dr. Wilhelmus Simon Petrus (Pim) Fortuyn,      Ned. Klokkenluiderspartij

                  Klik hier.                    Politicus, 19 februari 1948 - 6 mei 2002                                      Klik hier.

Google search
WWW www.lpf-leeuwarden.nl

    

Initiatiefnemer Joeri Wiersma

LPF-LEEUWARDEN & KLOKKENLUIDERS HETEN U VAN HARTE WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE GEZAMENLIJKE COMBINATIEPATIJ LPF-LEEUWARDEN & NED. KLOKKENLUIDERSPARTIJ!

LPF-LEEUWARDEN doet wederom mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden die op 22 november 2017 aanstaande zal worden gehouden! LPF-Leeuwarden en de Ned. Klokkenluiderspartij hebben besloten om gezamenlijk met één gezamenlijke kandidatenlijst te komen onder de aanduiding: NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP) met lijstnummer .

Iedereen die geïnteresseerd is om een verkiezingsposter of een brochure te ontvangen wordt van harte uitgenodigd om contact op te nemen via één van de volgende emailadressen:

INFO@LPF-LEEUWARDEN.NL

INFO@KLOKKENLUIDERSPARTIJ.NL

Voor het campagnespotje van LPF-LEEUWARDEN & KLOKKENLUIDERS: Klikt U hieronder:

Voor het beroemde interview van de halfbroer van Pim Fortuyn, Engel Vrouwe, Klik hier.

 

BORSTBEELD PIM FORTUYN IN LEEUWARDEN

6 MEI 2012 (15 jaar na dato)

Op maandag 6 mei 2002 zou Pim Fortuyn Naar Leeuwarden toe komen voor een besloten diner in het voormalige Van Den Bergstate. Dit heeft niet zo mogen zijn. Ter ere van Prof Pim Fortuyn zou een standbeeld van Pim Fortuyn op een prominente plaats in Leeuwarden op zijn plaats zijn.

Sponsoren, donateurs, belangstellenden en sympathisanten welke een substantiële bijdrage willen leveren kunnen contact opnemen via het volgende emailadres: info@lpf-leeuwarden.nl

of rechtstreeks een donatie overmaken op bankrekeningnummer: IBAN: NL38ABNA043.82.24.051 t.n.v. Lijst Pim Fortuyn Leeuwarden of LPF-Leeuwarden

Daarnaast is het mogelijk om nu Tientjes-lid te worden van LPF-Leeuwarden & Klokkenluiders waarvan het volledige bedrag ten goede komt van het borstbeeld Fortuyn!

Aanmelding mogelijk via: info@lpf-leeuwarden.nl

Hieronder het artikel in de Leeuwarder Courant van Zaterdag 5 mei 2012:

 

Hieronder een artikel uit het weekblad de Nieuwe REVU

       

"Eigenlijk is de Klokkenluiders Partij                

de grootste partij van Nederland"                      

ZE DOEN ZO HUN BEST. MAAR DOOR DE VAL VAN BALKENENDE IV KRIJGEN DE VOORTEKKERS VAN BEWEGINGEN ALS DE KLOKKENLUIDERSPARTIJ (BARNEVELD) EN DE PARTIJ VOOR MENS EN SPIRIT (EINDHOVEN) NAUWELIJKS AANDACHT MEER. BEHALVE IN REVU, OP CAMPAGNE MET DE PARADIJSVOGELS VAN DE GEMEENTEPOLITIEK.

BARNEVELD/DELFT

NEDERLANDSE

KLOKKENLUIDERS

PARTIJ

'IK WORD VAAK AAN-

GEZIEN VOOR DE BROER

VAN PIM FORTUYN'

Het is rustig in Barneveld, maar niet voor lang. De bible belt wordt op- geschrikt door drie mannen met sandwichbord, een grote metalen klok en een megafoon. 'Ik heb het bord zelf gemaakt met wat knip-en-plakwerk,' zegt Joeri Wiersma (33), voorzitter van de Nederlandse Klokkenluiders Partij. Het knutselwerk houdt het niet lang. Na enkele meters campagne moet het sandwichbord door als twee enkele sneetjes.

Terwijl de Barneveldse lijsttrekker Cor Fraanje (50) een ongelooflijke herrie maakt met de klepel en de klok roept Pim Fortuyn-dubbel-ganger Engel Vrouwe (64) op om te stemmen op de Nederlandse Klokkenluiders Partij. 'Wij zijn niet links, niet rechts en niet slinks. Barneveld moet Barneveld blijven, de kip blijft de kip, geen gekakel in het gemeentehuis. At your service!'

Een vrouw komt klagen over de geluidsoverlast. 'Dit is voor uw eigen bestwil, mevrouw,' roept Vrouwe. Op dat moment slaat de kerkklok 2 uur. 'Kijk dames en heren, we krijgen zelfs hulp van boven.'

Gekleed in oude jas van de luchtmacht ('gekocht voor een tientje van een toneelvereniging') weet Vrouwe alle aandacht naar zich toe te trekken.

In het dagelijks leven is hij psychotherapeut met praktijken in Nederland en Frankrijk. Eigenlijk zou hij in twee gemeenten op de kieslijst staan, maar omdat hij officieel inwoner van Frankrijk is, mocht dat niet. Hij is van beide lijsten geschrapt en dus niet verkiesbaar.

In alles doet de therapeut denken aan 'De Goddelijke Kale'. Ik word ook vaak aangezien voor zijn broer,' vertelt hij in café Het Schaap. 'Ten tijde van het eerste kabinet-Balkenende waar de LPF aan deelnam, ben ik actief geweest voor de partij.'

HUICHELAAR

Het gedachtengoed van Pim is de leidraad voor de Klokkenluiders. In Leeuwarden staan ze zelfs op een lijst met de LPF. De dood van hun politieke voorbeeld is een gevoelig punt. Wiersma: 'Bij de begrafenis van Pim zat ik achter Theo van Gogh. Daarvoor zat Wim Kok, de huichelaar.' Het geluid van Fortuyn zal echter niet verdwijnen, denkt Vrouwe. 'Ze kunnen niet iedereen dood laten schieten.' De Partij doet mee in verschillende gemeentes, waaronder Delft. Ook daar moet het kenmerkende geluid van de Klokkenluiders gehoord worden. In de auto bespreken we de politieke standpunten. Het voornaamste punt is het terugdringen van de bureaucratie en het afschaffen van de ambtelijke en bestuurlijke onschendbaarheid.' We zakken af naar een totalitaire staat,' zegt Vrouwe. 'Er worden hier meer telefoons afgetapt dan in de Verenigde Staten.' Wiersma kan erover meespreken: 'Ik bel weleens met Edwin de Roy van Zuydewijn en dan hoor ik een klik. Soms wordt de verbinding ineens verbroken. 'Fraanje moet er ook niets van hebben: 'Ze willen alles van je weten. Nu weer met dat kastje in je auto voor het rekeningrijden.' Er is volgens Vrouwe veel draagkracht voor de partij. '40 procent van de mensen stemt niet, zij hebben niks met politiek. Dat betekent dat ze wel sympathie hebben voor de Klokkenluiders. Eigenlijk zijn wij dus de grootste partij van Nederland.' Wiersma: Rita Verdonk stemde op ons tijdens de Europese verkiezingen. We wilden met haar samenwerken in Haarlemmermeer. Haar adviseurs hebben dat tegengehouden. Zelf wilde ze wel.

                                                                                                                                                                  

LPF-LEEUWARDEN & KLOKKENLUIDERS (LIJST 9) HETEN U VAN HARTE WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE GEZAMENLIJKE COMBINATIEPATIJ LPF-LEEUWARDEN & NED. KLOKKENLUIDERSPARTIJ!

                                                                              

LPF-LEEUWARDEN doet wederom mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden die op 3 maart 2010 aanstaande zal worden gehouden! LPF-Leeuwarden en de Ned. Klokkenluiderspartij hebben besloten om gezamenlijk met één gezamenlijke kandidatenlijst te komen onder de aanduiding: LPF-LEEUWARDEN & KLOKKENLUIDERS met lijstnummer 9.

Iedereen die geïnteresseerd is om een verkiezingsposter of een brochure te ontvangen wordt van harte uitgenodigd om contact op te nemen via het volgende emailadres:

INFO@LPF-LEEUWARDEN.NL

Voor het campagnespotje van LPF-LEEUWARDEN & KLOKKENLUIDERS (LIJST 9): Klikt U hieronder:

 

(TEVENS IS DE WEBSITE: WWW.KLOKKENLUIDERSPARTIJ.NL TE RAADPLEGEN VOOR NADERE INFO)

    

Harm Wiersma en Pim Fortuyn d.d. 21-03-2002        Drs. Engel Vrouwe aan het spreekgestoelte

Woordvoerder (Spokesman) LPF-LEEUWARDEN & KLOKKENLUIDERS   LIJST 9

De woordvoerder van LPF-LEEUWARDEN & KLOKKENLUIDERS is voor vragen van de pers of voor publieksvragen te bereiken via de email: info@lpf-leeuwarden.nl en via Skype naam: NKPLPF

Should either press or public wish further information about LPF-LEEUWARDEN & KLOKKENLUIDERS please contact our spokesman via email: info@lpf-leeuwarden.nl or via Skype name: NKPLPF

 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010 - 2014 LPF-LEEUWARDEN & KLOKKENLUIDERS is vastgesteld. Klik hier!

Op 3 maart 2010 zijn er alweer de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Het verkiezingsprogramma van LPF-LEEUWARDEN & KLOKKENLUIDERS 2010-2014 is vastgesteld, dit neemt echter niet weg dat een en ander niet voor feedback vatbaar is. LPF-LEEUWARDEN & KLOKKENLUIDERS wil bij de totstandkoming van nieuw beleid dan ook niet uitsluitend haar leden betrekken, maar daarnaast tevens alle andere (potentiële) kiezers of mensen die het gedachtegoed van Pim Fortuyn OF het klokkenluiden een warm hart toedragen. Iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd om ideeën, suggesties, voorstellen etc. door te geven via het volgende emailadres:

                                                                 

                         info@lpf-leeuwarden.nl

                                                   

Top 3 Speerpunten:

Kwart (25%) vermindering van de gemeentelijke lasten;

Kwart (25%) vermindering van de gemeente-ambtenaren;

Kwart (25%) vermindering van de gemeentelijke regelgeving.

                                                        

De eerste posters           Brochure Lijst 9!

zijn al gesignaleerd!          LPF-LEEUWARDEN & KLOKKENLUIDERS

                                                          

LPF-LEEUWARDEN & KLOKKENLUIDERS. Lijst 9.

Heb Lef Stem Leeuwarder LPF! Doe Mee Stem NKP!

                                                     

Top 3 KANDIDATEN LPF-LEEUWARDEN & KLOKKENLUIDERS (LIJST )

Nr. 1 - Joeri Wiersma, Leeuwarden

Joeri Wiersma is al jarenlang als een detective bestuurlijk onrecht aan het opsporen en daartegen aan het strijden. Hij is goed ingevoerd in de structuren van de publieke sector en gespecialiseerd in de systemen van het openbaar bestuur. Hij heeft Bestuurskunde/Overheidsmanagement gestudeerd aan de Thorbecke Academie en is bijzonder gespecialiseerd in het publiekrecht, in het bijzonder de Algemene wet bestuursrecht (Awb), met name waar het gaat om de rechtsbescherming van burgers en bedrijven. Zijn drijfveren zijn dan ook, maximale transparantie en integriteit in het lokale Leeuwarder openbaar bestuur! ZIJN MOTO IS: HET OPENBAAR BESTUUR MOET WEER OPENBAAR WORDEN!

 

Nr.2 - Frans Aja, Leeuwarden

Frans Aja is actievoerder tegen maatschappelijke misstanden. Hij hekelt de rol van ambtenaren en wil drastische afslanking van de bureaucratie. Hij komt op voor zelfbeschikkingsrecht van ieder mens. Minder beton en meer vrije natuur en sociale bewogenheid.

Zijn moto is: Minder bureaucratie en meer democratie.

 

Nr. 3 - Harm Wiersma, Goutum

Harm Wiersma is voormalig Tweede Kamerlid van de Lijst Pim Fortuyn. Hij is analytische denktank en meervoudig wereldkampioen dammen. Organisator en speler in de politieke arena. Hij is daarnaast sportverslagever bij de telegraaf en ondernemer.

Harm Wiersma heeft zich kandidaat geteld voor LPF-LEEUWARDEN & KLOKKENLUIDERS om van daadwerkelijke betekenis te kunnen zijn voor de Leeuwarder samenleving en derhalve als spreekbuis te fungeren namens vele mensen!

Heeft U juridische hulp nodig?Lawadviser, Juridische dienstverlening & Rechtsbijstand! Surf naar: www.lawadviser.nl

Eerder behaalde resultaten LPF Leeuwarden

LPF Leeuwarden heeft bij de vorige Raadsverkiezingen in 2006 maar liefst 505 (1,23%) stemmen weten te behalen! Helaas hebben wij toen in 2006 echter niet zelfstandig een zetel behaald. Indien alle nieuwe partijen welliswaar op één kandidatenlijst verenigd waren geweest hadden we zeker een zetel behaald. Om die reden komen we dan ook dit keer met een gezamenlijke kandidatenlijst.

LPF-LEEUWARDEN & KLOKKENLUIDERS introduceren lokale stemwijzer "DE WIJZE KIEZER " Klik hier.

 

Bestuurders snoepten van champagneontbijt en pay-tv
 
(tekst: Stadsblad Liwwadders)
Joeri Wiersma
‘Er gebeuren te veel dingen die niet kloppen’
‘’Er mankeert iets aan de lokale democratie. Het is toch vreemd dat een klachtencommissie over de raad pas na vier jaar wordt geïnstalleerd?’’ Joeri Wiersma controleert met blij gemoed de wandelgangen van de Leeuwarder bestuurders. Met enige regelmaat doet hij van zich spreken. Vooral wanneer er weer een declaratie door een wethouder teveel is ingeleverd of vergaderingen zich aan het publieke zicht onttrekken. De voormalige student van de Thorbecke academie en assistent van ex-LPF-kamerlid en vader Harm trekt dan vrolijk aan de bel en vraagt zonder enige schroom om opheldering. ‘’Ik vind dat de middelen een beetje doelmatig moeten worden besteed.’’ In 2006 doet zijn partij LPF-Leeuwarden mee met de gemeenteraadsverkiezingen.
Op de witte bank in het huis, waar hij met moeder Trijntje en zus Lizzi woont, toont hij de bekende crèmekleurige enveloppen van de gemeente Leeuwarden. In de mega-enveloppen die na enige pressie zijn verkregen zitten de tientallen declaraties van enkele Leeuwarder bestuurders. Wiersma: ‘’Dat wethouder Krol in een hotel bij Bologna naar pay-tv zit te kijken maakt mij niet zoveel uit, maar waarom moet de burger van Leeuwarden daaraan meebetalen? Dat snap ik niet.’’ Krol, wethouder van financiën, verbleef een jaar geleden twee nachten op kamer 711 in Grand Hotel Astoria, zo blijkt uit de paperassen. ‘’Van mij mag hij best in een vier- of vijfsterrenhotel zitten, de wethouder hoeft niet op een koopje daar te verblijven. Maar betaal die pay-tv dan uit eigen zak!’’
Ook over oud-burgemeester Margreeth de Boer kraakt Wiersma een harde noot. ‘’Daar zitten ook opmerkelijke declaraties bij. Kijk, een champagneontbijtje op nieuwjaarsdag, daar zul je mij niet over horen. Maar champagneontbijtjes in het Stadhouderlijk Hof op 21, 22, 23 en 24 januari (in 2002), dat vind ik toch wat te gortig. In het land lopen werknemers momenteel te hoop tegen allerlei bezuinigingen die op hen afkomen, er wordt geprotesteerd tegen het afschaffen van pensioenregelingen. Aan de ene kant is het gooi- en smijtwerk en aan de andere kant moet stevig de hand op de knip. Dat doet, hoe je het ook wendt of keert, toch afbreuk aan het vertrouwen van de burger in de overheid. Als je iedere dag die champagneontbijtjes wilt, prima, maar niet op kosten van de burger.’’
Joerie Wiersma neemt nog een slok van zijn thee. In zijn krijtstreeppak kijkt hij met een half oog naar het zakenmagazine van RTL 5. De golden retriever Kevin kwispelt rond de salontafel en snuffelt aan de gemeentelijke enveloppen. Wiersma is opgegroeid aan de Spanjaardslaan. Hij zat op de Maria Louisaschool in de Transvaalstraat en later op de Tjerk Wallismavo. Via de havo kwam hij op de Thorbecke academie terecht. Een opleiding die hij overigens niet afmaakte. ‘’Er diende zich de situatie aan met Pim Fortuyn. Mijn vader werd kamerlid voor de Lijst Pim Fortuyn en ik werd zijn assistent. Nee, om die plek te krijgen is geen open sollicitatieprocedure gevolgd. Maar ik vind wel dat ik aan de criteria voldoe.’’
Zijn gedrevenheid komt voort uit de kloof die er volgens hem bestaat tussen burger en politiek. ‘’Er gebeuren te veel dingen die niet kloppen. Vanuit de landelijke fractie hebben we de Sociale Verzekeringskamer aangepakt. Daar werd door een commissie die slechts uit twee personen bestond beslist over honderden belangrijke bezwaarschriften van burgers. Dat mocht wettelijk helemaal niet. Daar hebben burgers schade door ondervonden. Jarenlang zijn mensen stelselmatig in hun recht gefrustreerd.’’
Ook op gemeentelijk niveau vindt Wiersma dat er teveel aan het zicht wordt onttrokken. ‘’Tijdens het vragenhalfuurtje voor de burgers – het is merkwaardig dat je je tot de raad richt maar dat het college de vraag probeert te beantwoorden - krijg je zelden een goed antwoord, hoorzittingen van de beroeps- en bezwarencommissie worden niet gepubliceerd en ook hoor ik veel klachten over de commissievergaderingen. Daar wordt niet echt naar de burger geluisterd.’’ Natuurlijk kan de gemeente haar oren niet naar iedere oprisping laten hangen, maar Wiersma vindt dat de burger op zijn minst het recht heeft te weten welke actie er ondernomen wordt, binnen welk tijdsbestek en welke afwegingen er worden gemaakt die tot een al dan niet positieve uitkomst hebben geleid. ‘’Neem nou als voorbeeld dat Beursplein. Daar is niemand gelukkig mee. Er is een schijninspraak geweest, iedereen mocht er wat van vinden maar er is niets mee gedaan. Ambtenaren zijn op de stoel van de bestuurders gaan zitten. Het lijkt erop dat die hun rol hebben overgenomen.’’
Dat hij door die bestuurders als een querulant wordt beschouwd werpt Wiersma verre van zich: ‘’Dat spreek ik nadrukkelijk tegen. Een querulant maakt bezwaar tegen allerlei flauwekul. Ik stel een aantal zaken aan de orde van maatschappelijk belang. Mijn klacht over het niet behoorlijk behandelen van een eerdere klacht is gegrond verklaard. Je kunt mij niet wijs maken dat dat niet van belang is. Zo’n uitspraak is belangrijk voor alle mensen hier.’’

Datum: Vrijdag, 1 oktober 2004

 

 

Programma herdenking van Pim Fortuyn Zaterdag 6 mei 2006 Leeuwarden

18:30 uur  Begin herdenking bij voormalige "Van den Bergstate" waar Pim Fortuyn maandag 6 mei 2002 zou komen.

19:00 uur  Voortzetting herdenking in de katholieke "Dominicus" kerk met de daarbij behorende kaarsontbranding.

19:30 uur  Afsluiting herdenkingsbijeenkomst in het Eurohotel, Europaplein 20, Leeuwarden

Geïnterreseerden/belangstellenden kunnen deelnemen aan deze herdenking.

                                          ******

Hieronder volgt on korte impressie van de herdenkingsbijeenkomst van 2005:

Op de herdenkingsbijeenkomst vrijdag 6 mei 2005 is een redelijke opkomst geweest. Een aantal mensen kwamen iets later. Zo was er onder andere eveneens een bijeenkomst van de Commerciële Club Leeuwarden in het naastgelegen Oranje hotel. Doordat de bijeenkomst echter niet werd gepubliceerd in de Huis aan Huis waren een groot aantal mensen niet van deze bijeenkomst op de hoogte. Dit jaar worden nog meer mensen verwacht. Het zal dan ook een traditionele herdenkingsavond worden.

Van de herdenkingsbijeenkomst is tevens een radio-uitzending geweest bij Omrop Fryslân.

 

                  
Voorzitter en secretaris wachten...        De secretaris steekt een sigaar aan!

                                      

 

Voor het beleidsplan van LPF-Leeuwarden. Klik hier.

 

 

Uw voorzitter

     

 

 

Moeders pappot en de sisklanken van de verleiding.

Afgelopen zaterdag 1 juli 2006 is er tijdens de ALV te Utrecht gesproken over mogelijk een andere naam van onze Politieke Vereniging Lijst Pim Fortuyn. De afkorting LPF roept teveel negatieve gevoelens op is de gedachte.

Een en ander heeft natuurlijk te maken met de identiteit. Over het wie en wat we zijn.

Ondergetekende Drs. Engel Vrouwe, van de Lijst Pim Fortuyn Boarnsterhim had graag over dit onderwerp het woord willen voeren, maar volgens de voorzitter van de vergadering Jens paste het niet niet in de agenda. Daarom via deze weg.

In april en mei 2002 stonden we in de peilingen op zo’n 40 zetels.

Na de moord op Pim haalden we 26 zetels.

In 2003 haalden we 8 zetels.

Op dit moment staan we in de peilingen op 0 zetels.

In mei 2002 waren we een Lijst. Een selectie van Pim Fortuyn. Met verwarring en chaos alom.

Nu zijn we een partij. We zijn netjes geworden. De boekhouding klopt, maar we leiden een mat en plantaardig bestaan onder het fractieleiderschap van Mat Herben. Of is ’t nou Gerard van As die fractievoorzitter is?

Mensen! Het gaat niet goed met de Lijst Pim Fortuyn! En dus helemaal niet met Nederland.

Het bestuur onder leiding van Bert Snel doet z’n uiterste best om een beeld van de ware Fortuynist en het Fortuynisme te schetsen. Een soort inburgeringstoets om erachter te komen of je hier bij de juiste club zit en leden te trekken. Maar gezien de peilingen wil het niet erg vlotten.

Als ik terugkijk naar dit rijtje met jaartallen en de gebeurtenissen daarin plaats, valt mij één ding duidelijk op. Naarmate we ongestruktureerder en chaotischer waren – alles kon tenslotte bij ons – spraken we meer tot de verbeelding.

Als ik mij de woorden van Mat Herben nog goed herinner is volgens hem onze chaos de oorzaak geweest van onze neergang. . . . ‘We hebben de brandstof zelf geleverd’. . . . En zo gaven we ons bij monde van Mat Herben zelf de schuld.

Ik denk dat het net andersom zit. Ik baseer me hierbij op wat Pim in zijn boek over de Derde Economische Revolutie schreef -dit is de IT-revolutie waar we nu middenin zitten – dat orde en harmonie niet centraal staan, maar Chaos en Verschuivende Evenwichten. (Als u het niet gelooft kunt u het nalezen op bladzijde 428 van De grote PIM FORTUYN omnibus).

Het gaat dus om hantering van chaos.

(Een jaar geleden werd er in dit gezelschap gesproken over Fortuyn, Chaos en Charisma.)

Als wij spreken over Fortuynisme, dan gaan mijn gedachten onwillekeurig naar al die andere vormen van –ismen: socialisme, communisme, nationalisme, liberalisme, katholicisme, kolonialisme,  kapitalisme, bureaucratisme, veganisme, marxisme, islamisme, enz. enz.

En let er eens op: Als deze –ismen hebben in de staart de sis-klank van de verleiding in zich. (Het venijn zit ‘m altijd in de staart.) Ze beloven allemaal een betere wereld, maar ze beginnen of eindigen allemaal met moord en doodslag.

De sis-klank van de verleiding noem ik het.

De eerste sis-klank – volgens mythologische bronnen – is de sissende stem van de slang die in het Aards Paradijs via de vrouw Eva  Adam almacht en onsterfelijkheid beloofde. De sissende stem van de slang met de gespleten tong. We weten hoe het afliep. Ik wantrouw daarom ook alle wereldverbeteraars die onder het mom van een of ander –isme ons de ideale maatschappij toefluisteren. Vooral als er een dubbele of drie dubbele sisklank in zit zoals: Islamisme en Socialisme.

Is het u ook opgevallen dat er de laatste tijd zoveel spraakmakende Eva’s in de politiek zijn? (Rita, Ayaan en Loesewies.)

Zou er een verband zijn?

Wíj moeten een Beweging en een Lijst blijven waarbij het gaat om concrete en praktische belangen. Asjeblieft geen ideologische verblinding.

We zijn de gemeenteraadsverkiezing ingegaan met de Menselijke Maat. Dat behelst een organisatie van de Maatschappij van kleine overzichtelijk eenheden die overeenkomen met wat de mens aan kan en daardoor individu blijft, . . .  in plaats van een massa-mens die het allemaal geen moer kan schelen.

IT (Informatie Technologie) als concept biedt de mogelijkheden tot zo’n maatschappelijke organisatie. Groot waar groot voordelen heeft. Klein waar klein voordelen heeft.

60 % van ons verdiende geld gaat naar de Overheid. Om ons te besturen en te beschermen. Klik maar eens een website van een willekeurige gemeente aan. Ze willen álles wel voor je doen. . . . . Maar aan alles hangt een onzichtbaar prijskaartje dat de Belastingdienst u uiteindelijk komt presenteren.

Als een grote kloek houdt de Staat ons onder haar veren en bepaalt zo bijna al ons doen en laten.

Volgens het Grote Denken van de bureaucraten moet de komende jaren voor zó’n 15 miljard euro omgebogen worden.  Over de pensioenen wordt straks belasting geheven. We moeten langer werken. Enzovoort, enzovoort, om de pappot gevuld te houden. Maar intussen wordt ie leger en leger omdat de bureaucratie, het toppunt van ordening, de grootste vinger in de pap heeft.

Nederland is een bureaucratisch subsidie- en uitkeringsland geworden dat haar burgers tot pulp vermaalt. En al die ambtenaren met hun Grote Denken doen dag in dag uit hun uiterste best om het ons nog makkelijker te maken en ons nog meer te vertroetelen. En vooral zichzelf te vertroetelen.

Het is zo lekker hé! Moeders pappot.

Nederland, word eens volwassen! Want die pappot wordt leger en leger.

Mensen: Denk naar de Menselijke Maat. Small is beautiful.

Het wordt tijd dat we net als de Vogel Feniks  uit onze As herrijzen!

At your Service!

De Engel Vrouwe

 

LPF-Leeuwarden heeft 505 (1,23%) stemmen weten te behalen!!! Dit was echter helaas te weinig om zelfstandig een zetel te behalen. Waren alle nieuwe partijen echter in één partij verenigd geweest dan hadden wij vrijwel zeker één restzetel behaald! Alle LPF-Leeuwarden stemmers hartelijk dank voor Uw steun en uiteraard voor Uw stem! Pim fortuyn heeft dan welliswaar niet alsnog naar Leeuwarden mogen komen, maar wij blijven aktief!

 

Om het campagne radiospotje van LPF-Leeuwarden te beluisteren. Klik hier!

Om het verkiezingscampagne televisiespotje van LPF-Leeuwarden te bekijken. Klik hier!

 

Op zaterdag 25 februari jl. heeft Lijst Pim Fortuyn Leeuwarden een succesvolle manifestatie gehouden op het Waagplein onder het motto "Wij zijn nu aan zet." Er is ondermeer een damsimultaan gegeven door oud-wereldkampioen dammen en lijstduwer Harm Wiersma in het kader van de verkiezingsmarkt. De simultaan werd gegeven onder acceptabele omstandigheden tegen vijf tegenstanders tegelijkertijd in een hoog tempo. Aanvang was van 11.00-12.00 uur om 13.00-14.00 uur en van 15.00 uur tot 16.00 uur. Naast het gemeentebestuur en leden van de gemeenteraad was iedereen van harte uitgenodigd om als sportieve tegenstander op te treden en van harte welkom om zijn of haar krachten te meten met de voormalig kampioen, die meervoudig ereburger van zijn geboortestad Leeuwarden is. Wiersma was vier jaar geleden Tweede Kamerlid van de Lijst Pim Fortuyn en is nu lijstondersteuner van de lijst, waar zijn zoon Joeri lijsttrekker van is. De plaatselijke partij “Leeuwarder Klokkenluiders” was eveneens op locatie vertegenwoordigd.  Beide partijen hebben in hetzelfde kader een aantal ondersteunende feestelijke activiteiten op het Waagplein gehouden om de burger uiteindelijk meer bij de politiek te betrekken!

 

LPF-L'den komt als 1e

met iPolitics podcast! Klik hier!

 

 

LPF-Leeuwarden sluit termijn voor kandidaatstelling van geschikte kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van dinsdag 7 maart 2006! Klik hier.

Voor de kandidatenlijst van de nieuwe lijst "Lijst Pim Fortuyn Leeuwarden." Klik hier.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2006 - 2010 LPF-Leeuwarden VASTGESTELD!

Op dinsdag 7 maart 2006 zijn er alweer de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Op dit moment is het verkiezingsprogramma van LPF-Leeuwarden vastgesteld, dit neemt echter niet weg dat een en ander niet voor feedback vatbaar is. LPF-Leeuwarden wil bij de totstandkoming van nieuw beleid dan ook niet uitsluitend haar leden betrekken, maar daarnaast tevens alle andere (potentiële) kiezers of mensen die het gedachtegoed van Pim Fortuyn een warm hart toedragen. Iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd om ideeën, suggesties, voorstellen etc. door te geven via het volgende emailadres:

                                                                 

                         info@lpf-leeuwarden.nl

                       Voor verdere informatie. Klik hier.

 

Voor het (langere-termijn-)programma van LPF-Leeuwarden! Klik hier.

 

Ingezonden mededeling Leeuwarder Courant

Kopsuggestie: Mogelijke verklaring wonder: Pim moet boos zijn geweest!

In verband met de herdenking van de drie jaar geleden vermoorde politicus Pim Fortuyn deed het bestuur van LPF-Leeuwarden in week 17 een beroep op de Katholieke Dominicuskerk om daar vrijdag 6 mei jl. een kaarsje te mogen ontbranden. Dit werd evenwel geweigerd door de betreffende Pastor. 'S- maandagsochtends 2 mei jl. werd de klok van de kerktoren van de Dominicuskerk promt getroffen door een blikseminslag waarbij de klok om kwart voor twaalf bleef stilstaan. Het kan niet anders dan dat Pim Fortuyn vanuit het hiernamaals boos moet zijn geweest. Hoewel er ondanks mededeling aan de Huis-aan-Huis geen publicatie van de herdenkingsbijeenkomst in had gestaan heeft er uiteindelijk vrijdagsavonds 6 mei jl. toch een succesvolle herdenkingsbijeenkomst mogen plaatsvinden in de bovenzaal van café Wouters met de daarbij behorende kaarsontbranding. Dat nu drie maanden later op vrijdag jl. de kerkklokken in drie windrichtingen om één minuut voor twaalf wederom stil zijn blijven staan en daarna zelfs tegen de tijd in, dat kan geen toeval zijn geweest!

Leeuwarden, A. Polak

 

 

Heeft U zaterdag 19 februari jl. de geboortedag van Pim Fortuyn mee gevierd?

Heeft U vrijdag 6 mei jl. Pim Fortuyn mee herdacht? Hij zou 6 mei 2002 naar Leeuwarden komen voor een bijeenkomst! Voor een korte impressie van de herdenkingsbijeenkomst in Leeuwarden, Klik hier.

Voor alle relevante informatie over de gemeentelijke LPF-afdelingen in Friesland. Klik hier.

Succesvolle bijeenkomst donderdag 19 mei jl. in Leeuwarden. Lees meer.

We gaan het Gemeentebestuur van Leeuwarden vernieuwen! Doet U mee?

 

DONATEUR WORDEN?

Om het mogelijk te maken dat wij ons werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en effectief politiek kunnen bedrijven en in de toekomst campagne kunnen voeren, is alle financiële steun van harte welkom. Heeft u interesse om Lijst Pim Fortuyn Leeuwarden financieel te ondersteunen, dan kan dat. Wordt dan donateur van Lijst Pim Fortuyn Leeuwarden en maak uw donatie over naar bankrekeningnummer 43.82.24.051 t.n.v. Lijst Pim Fortuyn Leeuwarden te Leeuwarden. Wij danken u hartelijk voor uw steun!

HEB LEF STEM LEEUWARDER LPF!

Wilt U ook lid worden van LPF-Leeuwarden? Een jaarlijkse contributie van slechts € 25,-

Gelieve een email te zenden aan: info@lpf-leeuwarden.nl

Gaarne Uw naam, adres en woonplaats vermelden.

U zult zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging ontvangen.

      

 

 

Voor de persoonlijke pagina van Uw voorzitter. Klik hier.

Eveneens beschikbaar op deze website Juridische Databank. Klik hier.

Zeggen wat je denkt. Doen wat je zegt. No-nonsens politiek

Pim Fortuyn. Door het Nederlandse publiek verkozen tot grootste Nederlander!

Het anti-bureaucratie-plan dient eveneens geïmplementeerd te worden in de gemeente Leeuwarden!

Benoeming van een onafhankelijke Leeuwarder Ombudsman waar burgers en bedrijven met hun klachten terecht kunnen over de bestuursorganen van de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Leeuwarden!

Op deze website zijn eveneens de provinciale stukken gepubliceerd met betrekking tot de provinciale bezwaar- beroeps- en klachtencommissie ex. artikel 7:13 Awb van de provincie Fryslân.

           

Hieronder zal de inhoud van de ongecensureerde openbare gemeenteraadsstukken van agendapunt 5 (bijlagenummer 85) van de gemeenteraadsvergadering van 29 juni 1998 worden weergegeven:

 

Benoemingen voorzitter en (plv) leden van de commissie van

advies voor de bezwaar- en beroepschriften

-----------------------------------------------------------

Bijlage nr. 85

 

Aan de gemeenteraad.

 

Met ingang van 14 april 1998 zijn de voorzitters en leden 

van de commissie van advies voor de bezwaar- en

beroepschriften aftredend op grond van artikel 5 van de

Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften en

artikel 5 van de Verordening behandeling bezwaarschriften

inzake personeelsaangelegenheden.

Sedert 1 november 1994 functioneren deze commissies van

advies. Aan de huidige voorzitters en (plv.)leden is

gevraagd of zij voor een nieuwe termijn beschikbaar zijn.

Het resultaat hiervan is dat de voorzitter en (plv.)leden

van de commissie van advies voor de bezwaarschriften inzake

personeelsaangelegenheden in dezelfde samenstelling voor

een nieuwe periode beschikbaar zijn, met aanvulling van één

persoon.

Voorts hebben de voorzitter en (plv.)leden van de sociale

zekerheidskamer van de commissie van advies voor de

bezwaar- en beroepschriften allen aangegeven voor een

nieuwe periode beschikbaar te zijn.

Deze kamer van de commissie heeft in de afgelopen periode

in verband met het aantal bezwaarschriften een eigen

werkwijze ontwikkeld, die inhoudt dat iedere week een

hoorzitting wordt gehouden met twee leden. Omdat de

werkzaamheden evenredig verdeeld worden onder de

commissieleden, stellen wij u voor iedere persoon als lid

te benoemen en geen plaatsvervangende leden te benoemen.

Dit doet meer recht aan de ontstane situatie en is mogelijk

op grond van artikel 3 van de Verordening behandeling

bezwaar- en beroepschriften.

In de algemene kamer en de belastingkamer van voornoemde

commissie zijn een drietal vacatures, waarin nog moet

worden voorzien. Als in de vacatures is voorzien kunt u een

voorstel voor de benoeming van deze voorzitters en leden

tegemoet zien.


Onder de vermelding dat de Commissie Bestuur en Middelen om

advies is gevraagd en deze in haar vergadering van 27 mei

1998 heeft geadviseerd met ons voorstel in te stemmen,

stellen wij u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd

conceptbesluit.

 

Leeuwarden, 18 juni 1998

 

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

 

 

drs. H.H. Apotheker        , burgemeester.

 

 

mr. F.M.J. Steijvers        , secretaris.


Nummer 7965

IZ/MZ

 

 

 

DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

18 juni 1998 (bijlage nr. 85);

gelet op artikel 3 van de Verordening behandeling bezwaar-

en beroepschriften en op artikel 3 van de Verordening

behandeling bezwaarschriften personeelsaangelegenheden;

BESLUIT:

te benoemen in:

de commissie van advies voor de bezwaar- en

beroepschriften, sociale zekerheidskamer:

-       De heer J.F. Janssen, d'Hondecoeterstraat 46, 8932  DS 

        Leeuwarden, tot voorzitter

-       Mevrouw W. Frankema, Ternaarderweg 17, 9151  AD

        Holwerd, tot lid,

-       Mevrouw mr. T.I. Huisman, Weth. Hamsterlaan 10, 9351

        KM  Leek, tot lid,

-       De heer J. Schagen, Nieuwlandseweg 8, 9256  XB

        Rijperkerk, tot lid,

-       Mevrouw mr. J.F. Rouwé-Danes, Foswerterstrjitte 29,

        9172  PR  Ferwerd, tot lid,

-       De heer mr. J.J. Beswerda, Verlengde Schrans 77, 8932

        NK  Leeuwarden, tot lid,

-       De heer T. Hoekstra, Parelhoenstraat 19, 3815  AE

        Amersfoort, tot lid.

de commissie van advies voor de bezwaarschriften inzake

personeelsaangelegenheden:

-       De heer mr. B. Franssen, Bommegaerde 73, 9224  AG

        Beesterzwaag, tot voorzitter,

-       De heer mr. B.H. Abbing, Eendenveld 61, 7827  LK

        Emmen, tot lid,

-       De heer J. Treffers, Uutlangen 14, 9431  HP

        Westerbork, tot lid,

-       De heer mr. J.W. Muller, Ubbemastins 134, 8925  CZ

        Leeuwarden, tot lid,

-       De heer P.R. Molenaar, Omloop 54, 9401  VJ  Assen, tot

        plaatsvervangend lid,

-       C. Boers, Suupmarkt 18, 9101  LM  Dokkum, tot

        plaatsvervangend lid.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van

 

 

                                                                                      , voorzitter.

 

                                           , secretaris.

 

Hieronder zal de inhoud van de ongecensureerde openbare gemeenteraadsstukken van agendapunt 10 (bijlagenummer 115) van de gemeenteraadsvergadering van 7 september 1998 worden weergegeven:

 

Benoemingen voorzitters en (plv.) leden van de Commissie

van advies voor de bezwaar- en beroepschriften

----------------------------------------------------------

Bijlage nr. 115

 

Aan de gemeenteraad.

 

Met ingang van 14 april 1998 zijn de voorzitters en leden

van de Commissie van advies voor de bezwaar- en beroep-

schriften aftredend op grond van artikel 5 van de

Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften en

artikel 5 van de Verordening behandeling bezwaarschriften

inzake personeelsaangelegenheden.

Sedert 1 november 1994 functioneren deze commissies van

advies. Aan de huidige voorzitters en (plv.) leden is

gevraagd of zij voor een nieuwe termijn beschikbaar zijn.

In de algemene kamer en de belastingkamer van voornoemde

commissie waren een viertal vacatures. Teneinde de

continuïteit van commissies te waarborgen is door de

directeur Algemene Zaken gericht geworven om in de

vacatures te voorzien.

In de algemene kamer wordt de heer mr. T. Faber als nieuw

lid voorgesteld. Mr. Faber is een specialist op het gebied

van ruimtelijke ordening. Mr. Faber is thans werkzaam bij

de gemeente Groningen.

Daarnaast wordt voorgesteld de heer B. Franssen als

plaatsvervangend lid te benoemen. De heer Franssen heeft u

onlangs mogen benoemen als voorzitter van de Commissie van

advies voor bezwaarschriften inzake personele aangelegen-

heden en is u als zodanig bekend.

De voorzitter, en de overige (plv.) leden van de commissie

zijn u reeds bekend.

In de belastingkamer wordt mevrouw mr. G.M. van der Meer

als voorzitter voorgesteld. Mr. Van der Meer is thans

rechter-plaatsvervanger in de rechtbank te Leeuwarden. Zij

heeft een ruimte ervaring in het belastingrecht opgedaan

bij de belastingdienst en het gerechtshof.

Daarnaast wordt mevrouw mr. H. de Jong als plaatsvervangend

lid voorgesteld. Zij heeft werkervaring als kandidaat-

notaris en is thans gerechtssecretaris bij het gerechtshof.

De overige (plv.) leden van de commissie zijn reeds bij u

bekend.


Onder de vermelding dat de Commissie Bestuur en Middelen om

advies is gevraagd en deze in haar vergadering van 1 juli

1998 heeft geadviseerd met ons voorstel in te stemmen,

stellen wij u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd

concept-besluit.

 

Leeuwarden, 27 augustus 1998.

 

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

 

 

P.E.J. den Oudsten          , loco-burgemeester.

 

 

mr. F.M.J. Steijvers        , secretaris.


Nummer 9978

IZ/JG

 

 

 

DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

27 augustus 1998 (bijlage nr. 115);

gelet op artikel 3 van de Verordening behandeling bezwaar-

en beroepschriften en op artikel 3 van de Verordening

behandeling bezwaarschriften personeelsaangelegenheden;

BESLUIT:

te benoemen in:

de Commissie van advies voor de bezwaar- en beroep-

schriften, algemene kamer:

-       de heer drs. A.J.J.S. van de Gevel, De Meer 15, 9201  ET

        Drachten tot voorzitter, tevens voorzitter van de gehele

        Commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften;

-       de heer mr. S.H. Spoormans, Helene Swarthlaan 81, 9721  TX

        Groningen, tot lid, tevens plaatsvervangend voorzitter;

-       de heer mr. T. Faber, de Bongerd 47, 9801  AP  Zuidhorn,

        tot lid;

-       de heer mr. H.D.S.S. Roescher, Bildtsestraat 45, 8913  EC

        Leeuwarden, tot plaatsvervangend lid;

-       de heer mr. B. Franssen, Bommegaerde 73, 9224  AG

        Beesterzwaag, tot plaatsvervangend lid;

 

de Commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften

belastingkamer:

 

-       mevrouw mr. G.M. van der Meer, Golfslag 118, 9732  MG

        Groningen, tot voorzitter;

-       de heer S.W. van Beek, Achterwijkseweg 2, 9367  De Wilp,

        tot lid;

-       mevrouw mr. F. Kant, Saltryperlaan 12, 8861  VE  Harlingen,

        tot lid;

-       de heer J.M. Gerrits, Beemdgras 16, 8935  BK  Leeuwarden,

        tot plaatsvervangend lid;

-       mevrouw mr. H. de Jong, Grote Kerkstraat 130, 8911  EG,

        Leeuwarden, tot plaatsvervangend lid.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 

 

                                 , voorzitter

                              

                                 , secretaris

 

 

Hieronder zal de inhoud van de ongecensureerde openbare gemeenteraadsstukken van agendapunt 4 (bijlagenummer 179) van de gemeenteraadsvergadering van 10 oktober 1994 worden weergegeven:

 

Benoemingen leden van de Commissie van advies voor de

bezwaar- en beroepschriften en van de Commissie van advies

voor de bezwaarschriften inzake personeelsaangelegenheden.

----------------------------------------------------------

Bijlage nr. 179

 

Aan de gemeenteraad.

 

Op 21 februari jl. hebt u met het oog op de nieuwe situatie

die is ontstaan door het inwerking treden van de Algemene

wet bestuursrecht twee verordeningen vastgesteld die de

behandelwijze regelen voor de bezwaar- en beroepschriften.

Het betreft de Verordening behandeling bezwaar- en beroep-

schriften en de Verordening behandeling bezwaarschriften

inzake personeelsaangelegenheden.

In deze verordeningen is ondermeer bepaald dat speciale

commissies adviseren over de te nemen beslissingen. De com-

missies moeten worden samengesteld uit personen die geen

deel uitmaken van de betrokken bestuursorganen of daaraan

ondergeschikt zijn. Hierin is voorzien door met behulp van

een advertentie belangstellenden uit te nodigen te reage-

ren. Op de advertentie zijn ongeveer 100 reacties ontvan-

gen, waaruit een selectie is gemaakt. Het resultaat daarvan

is dat wij u nu kunnen voorstellen tot de benoeming van

voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de beide

commissies over te gaan.

In verband hiermee kan verder de Instellingsverordening

Raadsadviescommissie voor de beroeps- en bezwaarscfhriften

worden ingetrokken.

A. Commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschrif-

   ten.

   a. Algemene kamer

      - De heer drs A.A.J.S. van de Gevel, voorzitter,

        tevens voorzitter van de gehele commissie.

      - Mevrouw mr. J.L. Bax-Stegenga, lid.

      - De heer mr. S.H. Spoormans, lid.

      - De heer mr. H.D.S.S. Roescher, plv. lid.

   b. Sociale zekerheidskamer.

      - De heer J.F. Janssen, voorzitter.

      - Mevrouw mr. W. Frankema, lid

      - De heer mr. A.P.A.J. Borg, lid.

      - Mevrouw mr. T.I. Huisman, plv. lid.

      - De heer J. Schagen, plv. lid.

   c. Belasting kamer.

      - De heer mr. J. Huiskes, voorzitter.

      - Mevrouw mr. F. Kant, lid

      - De heer S.W. van Beek, lid.

      - De heer J.M. Gerrits, plv. lid.

      - De heer G. Brouwer, plv. lid.

 

B. Commissie van advies voor de bezwaarschriften inzake

personeelsaangelegenheden.

 

   a. Algemene kamer.

        - De heer mr. B. Franssen, voorzitter, tevens

          voorzitter van de gehele commissie.

        - De heer mr. J. Muller, lid.

        - De heer J. Treffers, lid.

        - De heer C. Boers, plv. lid.

        - (vacature), plv. lid.

   b. Functiewaarderingskamer.

        - De heer J. Boerema, voorzitter.

        - De heer mr. J. Muller, lid.

        - De heer J. Treffers, lid.

        - De heer C. Boers, plv. lid.

        - (vacature), plv. lid.

Wanneer de benoeming tot stand is gekomen kunnen de commis-

sies worden geïnstalleerd en kunnen de verordeningen in

werking treden. Zoals bekend hebt u het bepalen van het

tijdstip van inwerking treden aan ons opgedragen. Ter uwer

informatie delen wij u mee, dat wij hebben besloten de da-

tum van inwerking treden te bepalen op 1 november a.s.

Onder de vermelding dat de Commissie Bestuur en Middelen in

haar vergadering van 14 september positief heeft geadvi-

seerd, geven wij u in overweging tot benoeming over te gaan

en de hiervoor genoemde instellingsverordening in te trek-

ken.

 

Leeuwarden, 29 september 1994.

 

Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,

 

 

drs. H.H. Apotheker            , Burgemeester.

 

 

mw. ir. J.A. Lantermans        , Secretaris.


Nummer 14923

vHtS/BSK

 

 

 

DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN;

 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van

29 september 1994 (bijlage nr. 179);

gelet op artikel 3 van de Verordening behandeling bezwaar-

en beroepschriften en op artikel 3 van de Verordening be-

handeling bezwaarschriften personeelsaangelegenheden;

BESLUIT:

te benoemen in

A. de Commissie van advies voor de bezwaar- en

   beroepschriften.

   a. Algemene kamer.

      - De heer drs. A.J.J.S. van de Gevel, Y. Poortin-   

        gawei 24, 8915  KG  Leeuwarden, tot voorzitter, en 

        voorzitter van de gehele commissie;

      - Mevrouw mr. J.L. Bax-Stegenga, Nachtegaal-

        straat 3, 8916  BA  Leeuwarden, tot lid;

      - De heer mr. S.H. Spoormans, Peizerweg 40,

        9726  JK  Groningen tot lid;

      - De heer mr. H.D.S.S. Roescher, Jacob Maris-

        straat 33, 8471  PS  Wolvega, tot plaatsvervan-

        gend lid.

 
 

   b. Sociale zekerheidskamer.

      - De heer J.F. Janssen, d’Hondecoeterstraat 46,

        8932  DS  Leeuwarden, tot voorzitter;

      - Mevrouw mr. W. Frankema, Ternaarderdijk 17,

        9151  AD  Holwerd, tot lid;

      - De heer mr. A.P.A.J. Borg, Sydwende 96, 9204  KG

    Drachten, tot lid;

      - Mevrouw mr. T.I. Huisman, ’t Zuden 8, 9351  LG

        Leek, tot plaatsvervangend lid;

      - De heer J. Schagen, Nieuwlandsweg 8, 9256  XB

    Rijperkerk, tot plaatsvervangend lid.
 

   c. Belastingkamer.

      - De heer mr. J. Huiskes, Hounsdyk 1, 9084  BV

        Goutum, tot voorzitter.

      - Mevrouw mr. F. Kant, Saltryperlaan 12, 8861  VE

        Harlingen, tot lid

      - De heer S.W. van Beek, Achterdijkseweg 2, 9367

        VC  De Wilp, tot lid.

      - De heer J.M. Gerrits, Beemdgras 16, 8935  BK

        Leeuwarden, tot plaatsvervangend lid.

      - De heer G. Brouwer, Fockingastrjitte 3, 9031  XE

        Boksum, tot plaatsvervangend lid.

 
 

B. De Commissie van advies voor de bezwaarschriften inzake

personeelsaangelegenheden.

 

   a. Algemene kamer.

      - De heer mr. B. Franssen, Bommegaerde 73, 9244 

        AG Beesterzwaag, tot voorzitter, tevens voor-

        zitter van de gehele commissie.

      - De heer mr. J.W. Muller, Ubbemastins 134, 8925 

        CZ Leeuwarden, tot lid.

      - De heer J. Treffers, Uutlangen 14, 9431  HP Wes-

        terbork, tot lid.

      - De heer C. Boers, Suupmarkt 18, 9101 LM  Dokkum,

        tot plaatsvervangend lid.

 

   b. Functiewaarderingskamer.

      - De heer J. Boerema, Platolaan 7, 9404  EM  Assen,

        tot voorzitter.

      - De heer mr. J.W. Muller, Ubbemastins 134, 8925

        CZ  Leeuwarden, tot lid.

      - De heer J. Treffers, Uutlangen 14, 9431  HP  Wes-

        terbork, tot lid.

      - De heer C. Boers, Suupmarkt 18, 9101  LM  Dokkum,

        tot plaatsvervangend lid.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van

 

 

                               , Voorzitter.

 

 

                             &nb